Namens alle medewerkers van Aarnink en Ooms, wensen we u een
gezond en succesvol nieuw jaar!

 

Ook in 2023 staan we graag voor u klaar! Met ons uitgebreide aanbod aan producten en diensten willen wij u als klant graag ontzorgen. Één telefoontje om alles te regelen!

Mest aan- en afvoeren (ook biologisch) 
Compost/Champost/Plantaardige digestaat 
Mest aanwenden
Grondbewerking
Beregening
Transport
Fourage en stalstrooisel

NIEUWS!

Eind 2022 is Gwen Lok toegevoegd aan team Aarnink en Ooms. U gaat Gwen tegenkomen op de planning, maar ook als vertegenwoordiger van Aarnink en Ooms. Gwen heeft ruim 6 jaar werkervaring als planner in onder andere het (mest)transport en de Fourage handel. Geboren en getogen in Sint Jansklooster, 26 jaar en met zijn aanpakkers mentaliteit een mooie aanvulling op het team. 
U kunt Gwen bereiken op 06-21681901

rVDM
Vanaf nu rijden wij de mesttransporten met rVDM, de digitale mestbon. U als leverancier/afnemer ontvangt van iedere vracht een melding met vraag om goedkeuring in e-Cert. Iedere vracht dient binnen 7 dagen goedgekeurd te worden. Controleer de gegevens goed op bijvoorbeeld mestcodes en opmerkingscode en maak melding van onjuist of ontbrekende gegevens. Voor e-CertNL heeft u een account nodig. Heeft u deze al aangemaakt? meer info 
 

Wijzigingen mestbeleid 2023
De mestregelgeving is complex en voortdurend in beweging. Vanaf 1 januari 2023 zijn er weer de nodige veranderingen in het mestbeleid. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen, meer informatie hierover vindt u op de site van de RVO.
-Verplichte gewasrotatie 1:4 rotatie met rustgewassen op zand- en lössgrond. 
-Uitrijdatum vaste strokrijke mest op zand en lössgronden vervroegd naar 1 januari (ipv 1 februari)
-Uitrijdatum drijfmest op bouwland verlaat naar 16 maart (ipv 16 februari) met uitzondering van vroege teelt gewassen zoals aardappelen, bloemkool, boerenkool, broccoli en granen. Indien u drijfmest uit wilt rijden tussen 16 februari en 15 maart, moet u vooraf melden bij de RVO welke percelen en gewassen het betreft. 
-Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen. Kern van deze maatregel is dat meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof minder meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm.

04-01-2023 | 2023