Organische stof verhoogt de weerbaarheid tegen diverse weersinvloeden
Uw gewassen en planten zijn daardoor beter bestand tegen natte en droge perioden.

  • Activering van het bodemleven: hierdoor ontstaat een betere benutting van de aanwezige voedingsstoffen.
  • Extra organische stof aanvoeren met behulp van compost verbetert de bodemstructuur, de bewerkbaarheid van de grond en de lucht- en waterhuishouding.
  • Het resultaat is een hogere bodemvruchtbaarheid van uw grond en een bedrijfszekere opbrengst.

Plantaardige digestaat

Champost

Compost