Snijmaïs

Snijmaïs is een hoogwaardig ruwvoer. De bouwstenen van snijmaïs, zetmeel en ruwe celstof, zorgen ervoor dat dit product een hoogwaardig ruwvoer is, wat vooral energie aanlevert. Ook compenseert snijmaïs een te hoog gehalte aan eiwit uit gras of kuilgras en voorkomt zo een te hoog ureumgehalte. Snijmaïs kan worden gevoerd aan melkvee, mestvee, kalveren, geiten, schapen en paarden. Snijmaïs wordt los gestort geleverd.

Stro

Meest geleverde soorten zijn tarwe- en gerstestro. Tarwestro wordt hoofdzakelijk als strooisel gebruikt. Gerstestro wordt hoofdzakelijk als voer voor melk- en jongvee gebruikt. Meest gangbaar, gemakkelijkst en goedkoopst zijn de grote pakken, maar ook kleine balen zijn leverbaar.

Wortelen

Wortelen komen soms beschikbaar als veevoeder. Meestal periodiek. Onze gewassen fourage wortelen worden met grote zorgvuldigheid door ons geselecteerd. De wortelen worden los gestort geleverd.