Door het ontzettend natte voorjaar is het niet iedereen gelukt om het bouwland te bemesten. In de regel doen we dit voor het zaaien of poten van het gewas. Maar wist u dat wij ook mogelijkheden hebben om percelen die reeds gezaaid/gepoot zijn te bemesten? 

Met een combinatie op cultuurwielen met een lage bandenspanning kunnen wij zowel drijfmest als vaste mest uitrijden!

Wij kunnen drijfmest injecteren op- en tussen de ruggen van uw aardappelland, voor u hier de ruggen op freest. Of u kunt kiezen voor een van de verschillende vaste mest soorten. Deze kunnen wij met onze unieke kleine strooier met een spoorbreedte van 1,50 Р2,25 of 3 meter over het reeds gezaaide/gepote perceel uitrijden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Arjan 0648509904
Of bel direct met de planning op nummer 0648074878

17-05-2023 | Uw gewas nog bemesten? Dat kan!