Heeft u mest dat vervoerd moet worden op korte of lange afstand? Aarnink & Ooms is professioneel ingericht voor het transporteren van dierlijke mest en overige vloeibare agrarische producten. De afzet vindt hoofdzakelijk plaats in Noord Nederland. Maar mesttransport vindt door heel Nederland plaats. Het distribueren van vaste en vloeibare meststoffen vraagt om expertise en ervaring. Ons wagenpark bestaat uit drie mestopleggers die zijn uitgerust met de meest moderne techniek.


AGR/GPS

Onze mesttrailers zijn voorzien van AGR/GPS en een fraudebestendige monsterkabinet. Ook zijn de wagens uitgerust met een geijkte weeginstallatie. Door flexibele, breed inzetbare en kundige medewerkers kunnen wij in korte tijd veel voor u betekenen.