Champost is het eindproduct van de champignonteelt. Een andere benaming hiervan is ook wel (afgewerkte) champignonmest.  De verwerkte grondstoffen van Champost zijn: paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest en daardoor al ver verteerd en homogeen geworden. Door Champost te gebruiken wordt een behoorlijke hoeveelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Deze stof heeft een positieve invloed op de structuur van de grond en het absorbeert mineralen zoals ammonium, calcium en magnesium.  Champost is een makkelijk verwerkbaar en relatief goedkope bodemverbeteraar. Ideaal voor gebruik in de land- en tuinbouw en tuinaanleg.

Per 1 januari 2023 is de nieuwe stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen ingegaan. Door deze maatregel tellen meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof minder mee voor de fosfaatgebruiksnorm. Dat betekent dat het stikstofgehalte voor de werkingscoëfficiënt voor 25 procent meetelt binnen het systeem van gebruiksnormen en fosfaat voor 50 procent.

Forfaitaire gehaltes champost:

  • Fosfaat: 3,6 kg per ton champost
  • Stikstof: 6,7 kg per ton champost

Pluspunten van champost

  • Lagere stikstofwerkingscoëfficient dan dierlijke mest
  • Hoger gehalte effectieve organische stof dan dierlijke mest
  • pH-verhogende werking op gronden met lage pH
  • Lagere kosten dan GFT- en groencompost.