Champost is het eindproduct van de champignonteelt. Een andere benaming hiervan is ook wel (afgewerkte) champignonmest.  De verwerkte grondstoffen van Champost zijn: paardenmest, kuikenmest, stro, kalk, veen en schuimaarde. Deze grondstoffen zijn 12 weken in bewerking geweest en daardoor al ver verteerd en homogeen geworden. Door Champost te gebruiken wordt een behoorlijke hoeveelheid organische stof aan de bodem toegevoegd. Deze stof heeft een positieve invloed op de structuur van de grond en het absorbeert mineralen zoals ammonium, calcium en magnesium.  Champost is een makkelijk verwerkbaar en relatief goedkope bodemverbeteraar. Ideaal voor gebruik in de land- en tuinbouw en tuinaanleg.

Door de invoering van de nieuwe mestwetgeving wordt champost sinds 1 januari 2006 bestempeld als dierlijke mest. Dat betekent dat het stikstofgehalte voor de werkingscoëfficiënt voor 25 procent meetelt binnen het systeem van gebruiksnormen en fosfaat voor 100 procent.

Forfaitaire gehaltes champost:

  • Fosfaat: 3,6 kg per ton champost
  • Stikstof: 6,7 kg per ton champost

Pluspunten van champost

  • Lagere stikstofwerkingscoëfficient dan dierlijke mest
  • Hoger gehalte effectieve organische stof dan dierlijke mest
  • pH-verhogende werking op gronden met lage pH
  • Lagere kosten dan GFT- en groencompost.