BUFFERZONES    
Vorige week heeft Minister Adema met spoed de nieuwe regeling rond de bemestingsvrije zones bekend gemaakt. Basis van de regeling is dat er een bemestingsvrije zone van drie meter moet worden aangehouden, vanaf de insteek van de sloot. Er is echter 1 grote maar. Zodra die zone meer dan 4% van het perceeloppervlak bedraagt mag deze terug naar een meter. Is ook dan de oppervlakte die een boer niet mag gebruiken meer dan 4%, dan wordt de strook 0,5 meter.

In Nederland zijn nagenoeg alle percelen langwerpig. Ervan uitgaande dat er een watervoerende sloot aan beide zijden naast het perceel loopt (en dat het gaat om gewone waterlopen) betekent dit grofweg het volgende: 

Perceelbreedte 150m<         Bufferstrook 3m
Perceelbreedte 50-150m      Bufferstrook 1m
Perceelbreedte >50m           Bufferstrook 0,5m

Meer informatie, met uitleg van deze berekening vindt u hier

UITRIJDEN MEST OP VROEG GEWAS
De uitrijddatum voor drijfmest op bouwland is een maand verschoven naar 16 maart ipv 16 februari. 

Teelt u een vroeg gewas? Dan mag u drijfmest uitrijden vanaf 16 februari. U geeft in Mijn percelen bij de RVO door op welk perceel u dit gewas teelt, uiterlijk 24 uur voordat het perceel bemest wordt.
Het stappenplan kan u daarbij helpen.

WIJZIGINGEN MESTBELEID 2023
Een overzicht van de wijzigingen in het mestbeleid 2023, vindt u in onze mailing van 5 januari.
Deze kunt u hier teruglezen.
 
08-02-2023 | Bufferzones en vroeg gewas