Mestverwerkingsplicht overdragen? 

Een melkveehouder mag het deel van zijn verplichte verwerkingsoverschot in de buurt afzetten, bijvoorbeeld bij een akkerbouwer.

Men kan op 3 manieren voldoen aan de mestverwerkingsplicht.
  1. Mest afvoeren met opmerkingscode 61
  2. De verwerkingsplicht overdragen middels een VVO
  3. De mest via een verwerker afvoeren (3PO: 3-Partijen-overeenkomst)

VVO

Dit is het bewijs dat hij zijn mestverwerkingsplicht overdraagt aan één of meerdere collega’s. De melkveehouder betaalt de collega per kalenderjaar voor de verwerking van de extra kilo’s fosfaat en mag deze wegstrepen op zijn eigen overschot. Varkenshouders kunnen ook VVO’s afsluiten met collega-veehouders. VVO’s mogen niet worden afgesloten tussen pluimveehouders en boeren met andere diersoorten.

3po

Gaat uw mest niet rechtstreeks naar een verwerker, maar naar een mestbewerker? Dan sluit u een overeenkomst met zowel de bewerker als de verwerker. Dit heet een driepartijenovereenkomst.

In zo’n overeenkomst leggen de drie partijen de hoeveelheid afgevoerde fosfaat vast die de veehouder levert aan de bewerker of diens intermediair. Op zijn beurt legt de bewerker of de intermediair in dezelfde overeenkomst vast dat hij deze hoeveelheid fosfaat laat verwerken door de verwerker.

Een scherp aanbod

Aarnink en Ooms verzorgt de gehele overeenkomst inclusief de administratieve afhandeling met RVO. Ons advies: wacht niet te lang en sluit snel een overeenkomst af.