Vanaf 1 januari 2023 verandert de manier waarop mestvervoer wordt doorgegeven. Vanaf dat moment werkt de hele mestketen in Nederland op een nieuwe manier: met het realtime Vervoersbewijs dierlijke meststoffen, het rVDM. Alleen voor de import en export van dierlijke mest blijven we tot 1 juni 2023 op huidige manier werken.

rVDM werkt realtime en digitaal. Dat heeft voor iedereen, zowel voor vervoerders, leveranciers als afnemers van mest gevolgen voor de administratie. De belangrijkste wijziging is dat wij straks voor, tijdens en na het vervoer digitaal gegevens doorgeven aan de overheid. Aarnink en Ooms / Flevomest werkt hiervoor met het systeem eVDM, waarbij de planning en onze chauffeurs de gegevens via een app doorgeven. Op dit moment werkt een deel van onze chauffeurs al met deze app ipv het papieren VDM en de eerste reacties van zowel de chauffeurs als kantoor zijn goed. Leveranciers en afnemers moeten vanaf 1 januari de gegevens achteraf binnen zeven dagen na het vervoer digitaal bevestigen. RVO berekent voortaan de hoeveelheden fosfaat en stikstof van de geleverde mest op basis van labanalyse en forfaits. Deze gegevens kunt u daarna inzien via mijn.rvo.nl.

Vanaf 1 januari 2023 doen zowel  leverancier als  afnemer ná het vervoer binnen zeven dagen de digitale bevestigingsmelding via e-CertNL of via een BMS. Voor e-CertNL heeft u een account nodig. U maakt een account aan door voor het eerst in te loggen op e-cert.nl, meer info.  Dit doet u met eHerkenning niveau2+. Als u nog geen eHerkenning heeft, dan kunt u dit aanvragen op www.eherkenning.nl.

Onze tip: Maak de benodigde accounts alvast aan, zodat u klaar bent voor het rVDM. Heeft u vragen of kunnen wij ergens bij helpen, laat het ons gerust weten!

 

Wijzigingen mestbeleid 2023
De mestregelgeving is complex en voortdurend in beweging. Vanaf 1 januari 2023 zijn er weer de nodige veranderingen in het mestbeleid. Onderstaand een overzicht van de wijzigingen, meer informatie hierover vindt u op de site van de RVO.
-Verplichte gewasrotatie 1:4 rotatie met rustgewassen op zand- en lössgrond. 
-Uitrijdatum vaste strokrijke mest op zand en lössgronden vervroegd naar 1 januari (ipv 1 februari)
-Uitrijdatum drijfmest op bouwland verlaat naar 16 maart (ipv 16 februari) met uitzondering van vroege teelt gewassen zoals aardappelen, bloemkool, boerenkool, broccoli en granen. Indien u drijfmest uit wilt rijden tussen 16 februari en 15 maart, moet u vooraf melden bij de RVO welke percelen en gewassen het betreft. 
-Stimuleringsmaatregel organische stofrijke meststoffen. Kern van deze maatregel is dat meststoffen met een hoog gehalte aan organische stof minder meetellen voor de fosfaatgebruiksnorm.

02-12-2022 | Bent u klaar voor rVDM?