Aarnink en Ooms B.V. respecteert uw privacy en verwerkt de door u verstrekte persoonsgegevens op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de Europese Privacy Wetgeving (AVG/GPDR). Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op de websites van Aarnink en Ooms, de dienstverlening en op het gebruik van de contactformulieren op onze websites.

Persoonsgegevens

Aarnink en Ooms gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om met u contact te zoeken nadat u het contactformulier heeft ingevuld;
  • Om u nieuwsbrieven te kunnen versturen;
  • Het verrichten van marktonderzoek op basis van de verkregen informatie van ‘Google Analytics’.
  • Het uitvoeren van de opdracht die u aan Aarnink en Ooms B.V. verstrekt.

Bewaartermijn

Aarnink en Ooms B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. De volgende bewaartermijnen worden door ons gehanteerd:

  • In het kader van het opnemen van contact worden de verstrekt persoonsgegevens via het contactformulier verwijderd nadat het contact heeft  plaatsgevonden, tenzij behoud ervan noodzakelijk is;
  • In het kader van sollicitaties op een vacature worden de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan twaalf weken nadat de sollicitatieprocedure is geëindigd bewaard, tenzij de persoonsgegevens met toestemming van de betrokkene gedurende een jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure worden bewaard;
  • In het kader van de vervulling van de opdracht 7 jaar na afsluiting en archivering van het dossier.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Beveiliging van uw persoonsgegevens is een belangrijk speerpunt binnen ons privacy beleid. Wij nemen daarom passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen diefstal, verlies of onrechtmatig gebruik. Zo worden de (persoons)gegevens tijdens verzending versleuteld. En vindt de verzending van (persoons)gegevens via een beveiligde verbinding plaats. Wanneer u uw persoonsgegevens op het contactformulier achterlaat, dan doet u dat altijd met een beveiligd tot stand gekomen verbinding.

Recht op inzage en correctie

Indien u een relatie met ons heeft, kunt u op schriftelijk verzoek inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Indien u na inzage onjuistheden in uw persoonsgegevens constateert, dan kun u ons verzoeken de gegevens te wijzigen dan
wel te laten verwijderen. U kunt uw schriftelijke verzoek sturen aan:

Aarnink en Ooms B.V.
Fabrieksweg 1
8304 AT Emmeloord

COOKIES

Wij vinden het belangrijk dat iedereen zelf controle heeft over online privacy. Daarom willen we u graag zo compleet mogelijk informeren over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.

 

  • YouTube video: De DoubleClick-cookie slaat uw browsegegevens op wanneer u een YouTube-filmpje afspeelt. DoubleClick-cookies bevatten geen persoonlijk identificeerbare informatie.

 

  • Google Analytics: Analytische cookies van Google Analytics verzamelen onder andere de volgende gegevens: aantal bezoekers, de paginaweergaves en de gemiddelde tijd die een bezoeker op onze website doorbrengt meten. Aarnink en Ooms B.V.. heeft een bewerkingsovereenkomst met Google afgesloten. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven, de functie ‘gegevens delen’ is uitgezet en we maken geen gebruik van andere Google-diensten (zoals AdWords) in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Cookies blokkeren en verwijderen

U kunt er ook voor kiezen om via uw browser het plaatsen van alle cookies te blokkeren. Blokkeert u alle cookies, dan zouden websites minder goed kunnen werken. Het is beter om alleen de ongewenste cookies selectief uit te schakelen. Dit kunt doen in uw browser bij de instellingen. Hiermee blokkeert u ook meteen de cookies van andere websites die u bezoekt.

Meer uitleg over cookies blokkeren door de consumentenbond