Aarnink & Ooms is actief in de distributie van diverse soorten drijfmest en vaste mest, zoals runder-, varkens- en geitenmest. Alle soorten mest kunnen worden geleverd of afgevoerd met eigen tankopleggers of walkingfloor. Onze tankopleggers zijn voorzien van een geijkte weeginstallatie, AGR/GPS en een monsterkabinet. Wij wenden de mest op zowel gras- als bouwland aan. Hiervoor beschikken wij over een sleepslangcombinatie en een zelfrijdende mesttank. Verspreid in onze afzetgebieden beschikken wij over eigen mestopslagen. Het voordeel hiervan is  dat mest snel en homogeen in het afzetgebied aangeleverd wordt ook in het drukke voorjaar of in de zomer.

Varkensdrijfmest

  • 7-3,5-6 NPK per ton
  • Inclusief aanwending in Flevoland

Rundveedrijfmest

  • 4-1,5-4,5 NPK per ton
  • Inclusief aanwending in Flevoland

Gescheiden mest / Dunne fractie

  • 5 – 1 -5 NPK
  • Inclusief aanwending in Noordoostpolder

Heeft u vragen of wilt u advies over mestaanvoer, -afvoer en wetgeving, bel of e-mail ons dan vrijblijvend. Heeft u mestoverschot, of heeft u mest nodig, neem dan contact op met Stefan via 06 – 48 07 48 78.