Kalk is een aanduiding voor een aantal alkalische zouten van calcium, zoals calciumoxide (ook wel ongebluste kalk), calciumhydroxide (gebluste kalk), calciumcarbonaat en calciumwaterstofcarbonaat.

Kalk in de vorm van calciumcarbonaat wordt gebruikt als bodemverbeteraar in land- en tuinbouw. Hoewel het nauwelijks door de planten wordt opgenomen, is het onmisbaar, omdat het zuren (als oxaalzuur) neutraliseert. Daarmee wordt plantvergiftiging voorkomen. Kalk is noodzakelijk voor de vorming van humus, het verbetert de structuur van de bodem en de opname van voedingsstoffen. Verder bevordert het de stikstofbinding die van bacteriën komt.

Aarnink en Ooms levert de volgende varianten:

Makkelijk strooibar, kwaliteitsvolle vochtige kalk.

Limus® CL reduceert de NH3 verliezen met 50 tot 75 procent en verbetert daardoor de ef ciëntie van vloeibare ureumbevattende meststoffen. Als gevolg geeft het gewas een hogere opbrengst.

Vizura® is een stikstofstabilisator die de stikstofef ciëntie van drijfmest verhoogt. Het is een innovatief product voor verbetering van de stikstofbalans en verhoging van de gewas opbrengst. De door BASF ontwikkelde werkzame stof DMPP vormt de basis van Vizura®.