Voor het spitten van zware kleigrond zet Aarnink en Ooms een krukas spitter in met een maximale diepgang van 40 cm.

De spaden worden met de krukas aangedreven waardoor ze een op- en neergaand/achterwaarts bewegen.

Er kan een frees of rotorkopeg achter worden gehangen.