spittenzaaien kopie

Spitten als alternatief voor ploegen kan uitstekend in combinatie met het zaaien van granen en gras. Spitten biedt ten opzichte van ploegen een paar grote voordelen:

  • vermenging van organische mest door de complete laag.
  • warmere boven laag wordt niet onderin de bouwvoor gelegd, maar vermengd.
  • snellere ontkieming van de zaden.
  • een mooi zaaibed wordt er neer gelegd door de aandrukrol en tevens verkruimelrol.
  • doordat er in één werkgang gezaaid wordt geen sporen meer door trekker met zaaimachine.
  • geen versmering van ondergrond.
  • de granen worden doormiddel van een schijven zaaimachine gezaaid, voor een constantere zaaidiepte en om verstopping in de zaai-elementen tegen te gaan.De zaadtank rust in de fronthef voor een gunstigere gewichtsverdeling.

Voor het spitten van zware kleigrond zet Aarnink en Ooms een krukas spitter in met een maximale diepgang van 40 cm.

De spaden worden met de krukas aangedreven waardoor ze een op- en neergaand/achterwaarts bewegen.

Er kan een frees of rotorkopeg achter worden gehangen.