Met walkingfloor transport wordt het vervoer van diverse goederen geregeld. Denk aan het transport van volumineus los gestort materiaal, maar ook voor bijvoorbeeld balen en pallets.

Aarnink & Ooms zet deze vorm met name in voor het vervoer van vaste grondstoffen en compost.