mestscheider mobielAarnink en Ooms heeft onlangs een mobiele mestscheider aangeschaft. Hiermee speelt Aarnink en Ooms in op de fosfaatwetgeving. Het probleem is dat boeren gekort worden in fosfaatruimte. Volgens de wetgever is er een fosfaatoverschot. Boeren moeten een x-aantal procent fosfaat verwerken. Dat wil zeggen, exporteren, verbranden of particulier aan de man brengen.

Bij Aarnink en Ooms kan men nu het voordeel uit het scheiden van mest halen. Je haalt meer stikstof uit dierlijke mest en niet te vergeten overige mineralen. Akkerbouwers houden bij het aanvoeren van gescheiden mest meer ruimte over voor vaste mest, compost of champost.

De mestscheider gebruikt centrifugaal-kracht. De dichte tromme me roterende schroef draait met een hoog toerental. Vaste delen en vloeistof worden gescheiden. Er ontstaat een fosfaatrijke dikke fractie en een stikstofrijke dunne fractie.

De mobiele mestscheider kan worden aangesloten op een mestsilo. Voorbeeldsituatie; de mest bestaat uit 6 kilo stikstof (N), 4 kilo fosfaat (P2o), 6 kilo kali (K). Na het scheiden bestaat de mest uit; 5 kilo stikstof (N), 1 kiko fosfaat (P2o) en 5 kilo kali. Dit spaart 500 a 600 kilo KAS.

Vraag naar de mogelijkheden.

17-02-2016 | Mobiele mestscheider