IMG_2302Begin 2016 is begonnen met het grondwerk van een tuin in Lelystad. Het betrof een grote te ontgraven waterpartij met forelvijver. Met daarbij het creëren van verschillende heuvelpartijen om de grond vrijgekomen uit deze waterpartijen te verwerken zonder dat er afvoer nodig was. Een rupskraan met een lange giek van 18 meter van Kuiken verhuur stond tot onze beschikking. Deze was uitgerust met topcon GPS waardoor er geen tijd verloren ging met uitzetten en hoogte controle. De gehele tekening is dan digitaal beschikbaar zodat er ook voor bijvoorbeeld de geplaatste stuw een positie en hoogte gegeven kan worden aan de onderaannemer.

Bijkomend voordIMG_2395eel van de machine was dat er geen trekkers met dumper nodig waren door het grote bereik. Ook slecht – weer nogal veel voorkwam –  gaf weinig tot geen problemen. Als voorbereiding hebben we de aanwezige beplanting ingeboet voor later hergebruik en de graszoden gefreesd ten behoeve van makkelijker afwerken en het voorkomen van een stoorlaag in de teeltlaag. Daarna moest de aanwezige ophoging verdeeld worden over de kavel. Nadat de waterpartij en heuvelpartijen af waren is er een tijdelijke duiker geplaatst en een puinverharding om werkzaamheden aan de woning mogelijk te maken.

02-03-2016 | Project grondwerk Lelystad