Het bemestingsseizoen 2023 is van start!
Het sleepslang team in Oost Duitsland heeft al flink wat kuubs verzet. En ook in Nederland zijn we begonnen met het bemesten van grasland en vroege teelt bouwland percelen. Vanaf 16 maart mag op alle bouwland percelen drijfmest uitgereden worden. Heeft u het bemestingsplan al klaar?

BEMESTINGSPLAN
Vanaf januari 2023 moeten alle landbouwers vóór het begin van het groeiseizoen een bemestingsplan opstellen. Ook wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van derogatie. In het bemestingsplan beschrijft u onder andere de gewasrotatie en het geplande mestgebruik. (Hierbij gaat het om zowel dierlijke mest als andere meststoffen met stikstof en fosfaat). Volgens berekend u of het mestplan ook past binnen uw gebruiksnormen.

Uw bemestingsplan moet voor 15 maart klaar zijn en u bewaart deze in uw eigen administratie.
Deze hoeft dus niet verstuurd te worden naar de RVO.

Aan welke eisen het bemestingsplan moet voldoen leest u hier

09-03-2023 | Bemestingsplan