Plantaardige digestaat (indien voorradig)

Digestaat is een restproduct dat overblijft na de (co)-vergisting van mest of plantaardig materiaal voor de productie van biogas.

Digestaat van plantaardig materiaal al dan niet in combinatie met dierlijke bijproducten die geen mest zijn, valt onder de noemer “andere meststof”. Hiervoor geldt niet meer de maximale bemestingsnorm voor dierlijke mest van 170 kg N/ha maar kan worden gewerkt naar de werkzame stikstof.

  • 4,5N – 2 P2O5
  • Inclusief aanwending in Noordoostpolder
  • Hele jaar aanwending toegestaan
  • Ideaal voor stuifbestrijding

Meer weten? Neem gerust contact met ons op.