Groencompost

Groencompost is een milieuvriendelijke meststof, is voedingrijk en bevat veel organische stof. Groencompost houdt voedingsstoffen vast totdat deze nodig zijn voor de planten en in droge tijden kan het vocht vasthouden. Ook werkt het ziektewerend en herstelt het de bodemstructuur na afname van natuurlijke bodemorganismen, bijvoorbeeld door kunstmestgebruik. Lees meer over het uitrijden van compost.

GFT compost

Deze compost wordt in een gedwongen proces vervaardigd tot een een eindproduct die een hoog aandeel effectieve organische stof heeft. Daardoor is deze erg geliefd met name in Flevoland. Het grootste verschil met groencompost is het hoger fosfaat aandeel.

Compost gebruiken

Compost kunt u het best doseren van 15 tot 20 ton per hectare. Laat het product goed doorwerken in de grond. Toepassen bij voorkeur in het voorjaar, zomer of najaar.

Voor de (moes)tuin

Particulieren kunnen ook terecht op zaterdag tussen 9 en 12 uur aan de Fabrieksweg 1 te Emmeloord. De meststof ligt hier los gestort, dus neem zelf een wagen of zak mee.

Heeft u vragen of wilt u advies bel of e-mail ons dan vrijblijvend.