Compost mag u bijna altijd het hele jaar gebruiken. U moet het gelijkmatig verspreiden over het perceel. U hoeft het niet emissiearm aan te wenden. Kalkmeststoffen mag u het hele jaar gebruiken.

Wanneer niet gebruiken

In sommige situaties mag u compost niet gebruiken. Bijvoorbeeld als:

  • de bovenste bodemlaag is verzadigd met water;
  • u de bodem tegelijkertijd bevloeit, beregent of infiltreert in de periode 1 september tot en met 31 januari;
  • de grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer en aangetast is door geulenerosie;
  • de niet beteelde grond een hellingspercentage heeft van 7% of meer;
  • het bouwland een hellingspercentage heeft van 18% of meer.