Bij Aarnink en Ooms kan men nu het voordeel uit het scheiden van mest halen met een mobiele mestscheider. Zo halen we meer stikstof uit dierlijke mest en overige mineralen. Wel de stikstof en de kali, niet de fosfaat.

Akkerbouwers houden bij het aanmestscheider mobielvoeren van gescheiden mest meer ruimte over voor vaste mest, compost of champost.

De mestscheider gebruikt centrifugaal-kracht. De dichte trommel met roterende schroef draait met een hoog toerental. Vaste delen en vloeistof worden gescheiden. Er ontstaat een fosfaatrijke dikke fractie en een stikstofrijke dunne fractie.

De mobiele mestscheider kan worden aangesloten op een mestsilo. Voorbeeldsituatie; de mest bestaat uit 6 kilo stikstof (N), 4 kilo fosfaat (P2o), 6 kilo kali (K). Na het scheiden bestaat de mest uit; 5 kilo stikstof (N), 1 kiko fosfaat (P2o) en 5 kilo kali. Dit spaart 500 a 600 kilo KAS in de tarwe.

Dunne fractie

  • 5-1-5 NPK

Vraag gerust naar de mogelijkheden.