Aarnink en Ooms is ook uw vertrouwde adres voor de aanleg van dijken, bruggen, kanalen, cultuurtechnisch grondwerk, baggerwerken, waterbouw en wegenbouw.