Vaste mest en compost strooien zijn effectieve methoden om organisch materiaal aan de bodem toe te voegen, waardoor essentiële voedingsstoffen worden geleverd en de bodemstructuur wordt verbeterd. Het ervaren team van Aarnink en Ooms zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van mest en compost, waardoor je gewassen de voedingsstoffen krijgen die ze nodig hebben.

Ook verzorgen wij het strooien van compost/mest:

  • Tebbe HS 220 tandemasser
  • Geijkt weegsysteem
  • AGR/GPS
  • Effectieve strooibreedte compost (10 meter)
  • Bandenstrooier 850-50-30,5
  • Bandentrekker 900-60-38
  • Kantstrooier
  • Trekker met GPS-besturing
  • Luchtdrukwisselsysteem

Alles onder de 1.0 bar over het land!