Hulp nodig bij een uitgraving of ophoging of een combinatie van beide? Grondverzet voert Aarnink en Ooms nauwkeurig uit met het beste materiaal en met specialisten met ervaring. Met het nodige kraanwerk zijn wij zeer efficiënt in het uitgraven van sloten en het uitgraven van een bouwput. Of het bouwrijp maken van een terrein. We verzorgen uiteraard ook de afvoer van grond. Met hierbij in acht genomen alle wetgeving rondom veiligheid en het milieu.