TerraLife groenbemestermengsels bestaan uit plantensoorten die elkaar heel goed aanvullen. Zij doorwortelen de bodem in al haar horizonten, bieden voeding aan nuttige insecten, mobiliseren mineralen en sporenelementen, voorkomen bodemerosie en laten een bodem achter waar regenwormen zich zeer goed thuis voelen. De bodemvruchtbaarheid wordt beschermd en gestimuleerd.terralife