Speciaal voor het gebruik als stoppelgewas. Bloeit zeer laat (laatst van alle rassenlijstrassen). Is Bca 2 resistent en kent een zeer snelle grondbedekking. Het gras is zeer kort, waardoor deze makkelijker onder te werken is.

Teeltadvies Gele mosterd Sirtakigele mosterd
Zaaizaadhoeveelheid – 20 kg/ha (variatie 15-25 kg/ha)