Dit ras heeft geen rassenlijstras. Is Bca 2 resistent en kent een zeer snelle beginontwikkeling.

Teeltadvies Gele mosterd Polkagele mosterd
Zaaizaadhoeveelheid – 20 kg/ha (variatie 15-25 kg/ha)