Bladkool behoorde in 2010 tot één van de derogatiegroenbemesters na de teelt van mais. Het gewas is verreweg de goedkoopste groenbemester na maïs.

Teeltadvies BladkoolBladkool
Zaaizaadhoeveelheid – 8-12 kg/ha